Kauno specialiosios mokyklos mokiniai ir  auklėtojos dalyvavo edukacinėje teatro programoje  Kauno miesto kameriniame teatre. Mokiniai aktyviai dalyvavo pagal Kazio Borutos  „BALTARAGIO MALŪNĄ“ sukurtame teatriniame žaidime. Mokiniai įgijo įdomios meninės patirties.