DARBO taryba

Darbo taryba

Irma Raimonda Bylienė – pirmininkė, auklėtoja;

Vida Anužienė – sekretorė, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja;

Jonesa Drumstienė –  narė, mokytoja;

Stasys Mulevičius – narys, pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas;

Vida Mikalajūnienė – narė, mokytoja.