Europos kalbų diena
Europos kalbų diena – rugsėjo 26d. švenčiama Europos valstybėse nuo 2001m. Jos metu organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Mūsų mokykloje Europos kalbų dienai paminėti surengta 5s-12s, ir S1,2,3 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda. TIKSLAS: ugdyti pagarbą kultūriniams skirtumams, pabrėžiant užsienio kalbų mokymosi svarbą, kaip vieną sąlygų, padedančių mums geriau suprasti vieniems kitus. Tobulinti užsienio kalbos žinias, kaip būdą bendrauti, suprasti vienas kitą bei kultūrų skirtumus ir susirasti naujų draugų. Skatinti ir padėti mokiniams suvokti, kaip kitų šalių kalbų mokėjimas praturtina gyvenimą, padeda geriau pažinti kitas kultūras. Sudaryti sąlygas per spalvų įvairovę kūrybiškai perteikti savo požiūrį į kalbų ir kultūrų skirtumus.