5-12 klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių integruotas tikybos, biologijos ir dailės projektas „Augalai Biblijoje”.
Parengti projektą įkvėpė atsiradęs naujas mokslas - biblinė botanika. Pažvelgti į istoriją iš tūkstantmečių perspektyvos ir paieškoti sąsajų su dabartimi, kokias istorijas slepia Šventame Rašte minimi augalai ir kiek jų žinomi yra mums.Projekto tikslas- supažindinti mokinius su Biblijoje minimais augalais, skatinant domėtis Biblija, augalais, ugdant mokinių kultūrinę, socialinę, pažintinę ir kūrybinę kompetencijas, pasitelkiant integruoto ugdymo principus.Mokiniai projekto metu susipažino su Biblijoje minimais augalais, jų pavadinimais ir jų reikšme. Mokiniai ieškojo minimų augalų ištraukų Biblijoje ir piešė šiuos augalus.