Lapkričio 16 d. minime Tarptautinę tolerancijos dieną. Mokyklos mokiniai, kartu su mokyklos psichologe ir socialine pedagoge dalyvavo Šilainių mikrorajono mokyklų popietėje „Pažink ir priimk“.
Mokykloje gaminome tolerancijos spyną ir savo tolerancijos rakteliais bandėme ją atrakinti. Dėliojome tolerancijos kryžiažodį, žaidėme minčių žaidimą, ieškojome vienodų tolerancijos raktelių.
Ir sužinojome, kad nesvarbu koks tas tolerancijos raktas – medinis, popierinis ar metalinis – svarbiausia, kad jis būtų prasmingai panaudotas ir pasiektų tikslą – IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ !


 

2018-11-16 istorijos kabinete 8-5/6 ,9 ,10 klasėms vyko pilietiškumo renginys, skirtas Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.

Šiais metais Tolerancijos dienos minėjimo simbolis- Tolerancijos raktas. Tolerancijos raktu atrakinkime savo širdis dėkingumui, pagarbai, pasitikėjimui, bendrystei, draugystei, meilei artimui ir gailestingumui.

,,Apie 1995m. paskelbtą Tarptautinę Tolerancijos dieną‘‘ pasakojo istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė Šalavkienė. Apie toleranciją Lietuvos visuomenėje kalbėjo 10 klasės moksleivė Ineta Lukaševičiūtė . ,,Kam reikalinga tolerancija“, pasisakė 9 klasės moksleivis Žilvinas Šmuilys. Devintokė Adrija Jasevičiūtė skaitė mokinių mintis apie toleranciją.

Renginį vedė ir organizavo istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė Šalavkienė