2018 09 03 susirinkome į kasmetinę Mokslo ir Žinių šventę, kurią vedė mokytoja Regina Bačanskienė ir jos auklėtiniai. Renginyje dalyvavo mokyklos bendruomenė ir Kauno Jono Pauliaus II parapijos Klebonas gerb. Andrius Alminas. Sveikinimo žodį tarė mokyklos Direktorius gerb. Darius Griežė ir pirmokų mokytoja gerb. Renata Virgutienė. Vaikai dainavo, deklamavo eilėraščius, buvo puiki nuotaika. Varpelio skambesys pakvietė mokinius į klases pradėti naujus 2018/19 mokslo metus.