2% Parama

Mieli mūsų mokyklos mokinių tėveliai, darbuotojai, rėmėjai,

nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudojote 2 proc. GPM paramos galimybe. 2019 metais mokykla gavo 2197,34 eurų. Šiuos pinigus planuojame skirti mokymo priemonių įsigijimui bei darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Dėkodami už Jūsų indėlį, kviečiame ir toliau remti mokyklą bei paraginti tai padaryti savo draugus, kolegas, artimuosius. Gautą paramą ketiname panaudoti mokymo, sensomotorinėms priemonėms įsigyti, darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Kauno specialiosios mokyklos direktorius

Darius Griežė

Ir ateityje tikimės jūsų paramos

Mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190797479

Paramos gavėjo pavadinimas – Kauno specialioji mokykla

Buveinės adresas – Apuolės g. 11,Kaunas

Banko pavadinimas – nepildomas

Banko kodas – nepildomas

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT177300010039727652

Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis procentais: nurodote ne daugiau kaip 2 procentus.

2% gyventojų pajamų mokesčio parama

Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus bei visus prijaučiančius asmenis pasinaudoti proga ir paremti mūsų mokyklą. Jūsų nurodyta suma bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą.

Gyventojų pajamų deklaravimas prasideda kovo mėnesį, kai mokesčių inspekcija suformuoja preliminarias Metines pajamų deklaracijas (forma GPM308), kurias peržiūrėję ir, jeigu reikia, papildę pateiksite VMI.
Gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 1 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nenagrinėjami.
Nusprendę paremti mūsų mokyklą – turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją ir iki 2018 m. gegužės 1 d. ir pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Tai galite padaryti 2 būdais:

1) Prašymą galite pildyti ranka ir nunešti į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu Europos pr.105, LT-44500 Kaunas arba išsiųsti adresatui paštu.

2)  2 proc. skyrimo paramai internetu instrukcija