2% Parama

2016m. surinktos 2% paramos lėšos ir jų panaudojimas

Nuoširdžiai dėkojame visiems, Kauno specialiajai mokyklai paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, bei tiems, kurie nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus.

Esame be galo dėkingi už Jūsų geranoriškumą, kurio lydimi žengsime tvirtesnį žingsnelį į dar vienerius veiklos metus. Metus, kuriuose Jūsų parama virs galimybe užtikrinti kokybiškesnį mūsų neįgalių vaikų ugdymą.

Jūsų gera valia 2016 metais Mokykla gavo (valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM į Kauno specialiosios mokyklos banko atsiskaitomąją sąskaitą pravedė 2 proc. gyventojų paramos) 2779,36 Eur.

Ši finansinė parama panaudota sekančiai:

1894,69 Eur – mokinių ugdymui ir užimtumui įsigytas muzikinis centras;

884,67 Eur – įsigytos mokymo priemonės: 2 kompiuteriai su projektoriumi.

2016 m. iš viso: įsigyta materialinių vertybių už 2779,36 Eur.

Jūsų finansinė parama mums padės ugdyti vaikus, sugebančius kūrybiškai mąstyti, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, gebančius aktyviai ir atsakingai integruotis į šiuolaikinę mūsų visuomenę, taip pat modernizuojant mokyklos ugdymo procesą.

Dėkodami Jums už paramą, kviečiame, jei dar nespėjote, prisidėti ir šiais metais ir nelaukiant atskiros progos. Juk suteikti geresnę ateitį mūsų neįgaliems vaikams savaime vertinga proga.

Kauno specialiosios mokyklos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Zita Martinkėnienė

Ir ateityje tikimės jūsų paramos

Mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190797479

Paramos gavėjo pavadinimas – Kauno specialioji mokykla

Buveinės adresas – Apuolės g. 11,Kaunas

Banko pavadinimas – nepildomas

Banko kodas – nepildomas

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT177300010039727652

Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis procentais: nurodote ne daugiau kaip 2 procentus.

2% gyventojų pajamų mokesčio parama

Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus bei visus prijaučiančius asmenis pasinaudoti proga ir paremti mūsų mokyklą. Jūsų nurodyta suma bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą.

Tai galite padaryti 3 būdais:

1) Prašymą galite pildyti ranka ir nunešti į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu Europos pr.105, LT-44500 Kaunas arba išsiųsti adresatui paštu. Prašymas…

2) Elektroniniu būdu internete per savo internetinę bankininkystę. Kilus neaiškumams kreipkitės į mokyklos buhalteriją (tuomet reikia turėti savo internetinės bankininkystės identifikacinį kodą, slaptažodį ir kortelę su skaitmenimis).

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį.

Programinė priemonė skirta visų .ffdata bylų sutvarkymui, šią priemonę reikia naudoti, kai nepavyksta deklaracijos formoje įterpti priedų su programine priemone „FormFiller“. Daugiau informacijos www.vmi.lt.

3) Atvykti į mokyklos buhalteriją, kur galėsite užpildyti specialią prašymo formą.

Uždaryti