facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Metinių renginių mokiniams planas 2016-2017 m.m.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas Vykdymo terminas Pranešėjai
1.

Renginys

„Vitaminų maištas“

2016 m. spalis

N.Marcinkevičienė

B.Kybartienė

2.

Praktinė veikla

„ Rudens išdaigos “

2016 m. lapkritis

V. Bašinskaitė

I.Šablinskienė

3.

Kalėdinis renginys

2016 m. gruodis

M. Ramašauskienė

V. Bandzienė

D.Kapšukova

E.Liutkienė

E.Pliaukštienė

4.

Viktorina

„Smalsūs, gudrūs, išradingi“

2017 m. vasaris Mergaičių stacionaras ir soc.pedag. J. Šukienė
5.

Paroda

„Užgavėnės“

2017 m. vasaris

E.Pliauštienė

V.I.Sabeckienė

 

Renginys

„Valentino diena“

2017 m. vasaris J.Šukienė
6.

Renginys

„Darni šeima – nenugalima jėga“

2017 m. kovas

K. Šamanina

E.Šmitienė

7.

Veiksmo savaitė

„Savaitė be patyčių“

2017 m. kovas

Soc. pedagogė

Grupių auklėtojai

8. „Mažoji olimpiada“ 2017 m. balandis

R. Silivončikienė

Ž. Žymantienė

K. Vaškelevičius

 

 

Partneriai