facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių meniškų sveikinimų ir linkėjimų Žemei paroda- konkursas “Laiškai žemei, saulei, žmogui“, skirta Pasaulinei Žemės dienai.

2015 03 20 Kauno specialiosios mokyklos mokiniai dalyvavo Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių meniškų sveikinimų ir linkėjimų Žemei parodos- konkurso “Laiškai žemei, saulei, žmogui“, skirtos Pasaulinei Žemės dienai, apdovanojimų šventėje. Kauno specialiosios mokyklos 9 kl. mokinės Lauros Miškinytės ir 11 klasės mokinio Deivio Obelienio kurti piešiniai buvo įvertinti prizinėmis vietomis.  Sveikiname juos!

 KOVO 11-OJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DIENA

1990m. kovo 11-ąją buvo priimtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Sugrąžinamas valstybės pavadinimas – Lietuvos Respublika.

Tie 50 okupacijos metų paliko baisius pėdsakus Lietuvos istorijoje. 100 tūkstančių  Lietuvos žmonių kentėjo ir žuvo Sibiro tremtyje ir lageriuose.

Kovo 11-ąją Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva parodė visam pasauliui savo teisę į laisvę, į savo kalbą, bei savo kultūrą. Per tuos metus atkūrėme savo valstybę, sukūrėme savo demokratiją, pilietinę visuomenę, rinkos ekonomiką. Esame Europos Sąjungos ir galingiausios karinės – gynybinės sąjungos NATO nariais (Lietuva priimta 2004m. gegužę). 2015m. Lietuvoje įvestas euras.

Todėl didžiuokimės savo pasiekimais , bendrai dirbdami , puoselėkime savo kraštą ir stiprinkime savo valstybę, jai dovanodami didelius ir gražius darbus.

 Integruotas matematikos ir biologijos projektas „UŽ SVEIKĄ GYVENIMO BŪDĄ“

 Integruotas gamtos ir matematikos dalykų projektas „PADĖKIME PAUKŠČIAMS“

 Integruotas tarpdalykinis projektas „GYVENKIME SVEIKAI“

TIKSLAS:

Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, kelti motyvaciją savarankiškam darbui.

 Lietuvos vaistiniai augalai 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 1 – 12 klasių mokinių fotonuotraukų parodoje konkurse LIETUVOS VAISTINIAI AUGALAI”,  kuris vyko Lietuvos švietimo istorijos muziejuje rugsėjo 24 – 30 dienomis Julija Lebedinec užėmė III – ąją vietą. Vadovė mokytoja Danutė Saudargienė

Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos

Julija Lebedinec ir Vestina Ramuckytė dalyvavo ir pristatė tiriamąjį darbą “ Vanduo ant mūsų stalo”KAUNO MIESTO IR RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ 4-12 KLASIŲ MOKINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJOJE

„SVEIKA GYVENSENA ŠIANDIEN - GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS“. Konferencija vyko Kauno moksleivių aplinkotyros centre. Vadovė biologijos mokytoja Danutė Saudargienė

Kauno specialiosios mokyklos mokiniai šventė Užgavėnes

Linksmosios velykėlės

Projektas „Kūrybinė partnerystė“ 2014-2015 m.m. Puošiame mokyklos erdves kūrybiniais mokytojų ir mokinių darbais. SVEIKINIMAI MOKYTOJAMS

"Žalioji palangė 2014" pavasario respublikinis projektas. Projektas - atvira pamoka "Vienybė įvairovėje-kelionė po Europos kalbas". Europos kalbų diena 2014.

Kauno Specialioji Mokykla
Europos kalbų diena 2014
Kauno Specialioji Mokykla
Žalioji palangė 2014
Kauno Specialioji Mokykla
Atvira pamoka 2014
Kauno Specialioji Mokykla
Vienybė įvairovėje-kelionė po Europos kalbas

 Švęskime rudenį sveikuoliškai

Vienydamiesi su paskelbtu sveikatos stiprinimo priemonių planu  “Vaikų sveikatos metai 2014”, rugsėjo 19 dieną, Kauno specialiojoje mokykloje  įgyvendintas projektas, skirtas pradinių klasių mokiniams, “Švęskime rudenį sveikuoliškai”

 

Sveikatos fiesta 2014m.

 

 

Šio projekto tikslas – skatinti pradinukus domėtis sveika mityba ir fiziniu aktyvumu bei puoselėti bendruomeniškumo jausmą. Atsižvelgiant į tai, kad moksleiviai daug laiko praleidžia prie televizoriaus ir kompiuterio, nepakankamai juda, per dažnai susigundo nesveiku maistu projekto įgvendinimo metu buvo įgyvendinti du etapai: šviečiamosios pamokos apie sveiką gyvenseną (pravedė pradinių klasių mokytojos)  bei fizinių ir intelektinių galių pareikalavusios varžytuvės (mokyklos vidiniame kieme)

 

Uždaviniai:

suteikti ugdytiniams žinių apie sveiką gyvenimo būdą, padėti suprasti sveiko gyvenimo būdo privalumus (klasių mokytojai praveda šviečiamąją pamoką šia tema);

puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, bei priminti, kad sveikata- viena svarbiausių vertybių žmogaus gyvenime;

stiprinti bendruomeniškumo jausmą, komandinės veiklos įgūdžius.

 

Dalyviai:  1s/2s; 1/2; 2; 4; 5sa; 5sb klasių mokiniai.

Projekto įgvendinimo metu buvo įgyvendinti du etapai: šviečiamosios pamokos apie sveiką gyvenseną (pamokas savo klasėms vedė pradinių klasių mokytojos) bei fizinių ir intelektinių galių pareikalavusios varžytuvės (vykusios mokyklos vidiniame kieme).

 

Organizatoriai ir vykdytojai: spec.pedagogė Kristina Baltušienė, mokyt. Aurelija Sabaliauskaitė, 10sb klasės mokiniai., spec. pedagogė Kamilė Danė, dailės mokyt. Gražvyda Andrijauskaitė. vyr.pradinių klasių mokyt. Vida Mikalajūnienė Renginio fotografė anglų klb. mokyt. Jūratė Petkevičienė.

Šis projektas tapo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotos nacionalinės akcijos „Sveikatos fiesta 2014m. vienu nugalėtoju.

Švęskime rudenį sveikuoliškai
Obuolio šaukšte nešimo rungtis
Švęskime rudenį sveikuoliškai
Obuolio šaukšte nešimo rungtis
Švęskime rudenį sveikuoliškai
Rungtis su kamuoliu - “ Ungurys“
Švęskime rudenį sveikuoliškai
Prieš kertant finišo liniją laukė maisto „rūšiavimo“ į sveiką ir nesveiką maistą rungtis - „Vitaminų šaltinis ir...“
Švęskime rudenį sveikuoliškai
Projekto akimirkos

Tęstinis meninis – muzikinis edukacinis projektas (2014-2015 mokslo metai) “Muzikos spalvų pasaulyje”

 

Džiaugiamės jūsų dalyvavimu I-ąjame tęstinio meninio-muzikinio edukacinio projekto etape, skirtame styginiam instrumentui – smuikui. Linkime, kad gyvai skambanti muzika padės ir ateity  gilinti jūsų žinias apie klasikinę  muziką, skatins gebėjimą kūrybiškai reikšti savo mintis, jausmus. Projekto organizatoriai

Personalinė Kauno specialiosios mokyklos dailės mokytojos G.Andrijauskaitės kūrybos paroda Kauno Eglės galerijoje. (2014 10 22- 11 07)

2014 10 22 d. Kauno Eglės galerijoje ( Raguvos g. 9-2 ) įvyko Kauno specialiosios mokyklos dailės mokytojos, Lietuvos dailininkų sąjungos narės,  G. Andrijauskaitės personalinės parodos atidarymas. Parodos atidarymo metu buvo surengta edukacinė programa, kurioje buvo galima susipažinti su vaizduojamosios dailės šaka- grafika,  pasižyminčia bene didžiausia technikų įvairove. Renginio metu parodos autorė papasakojo apie grafikos technikas ir jų galimybes. Renginyje dalyvavę Kauno specialiosios mokyklos mokiniai, mokytojai, mokyklos vadovai, bei kiti parodos lankytojai, galėjo dalyvauti surengtoje diskusijoje apie autorės naudojamas technikas. Parodos lankytojams G. Andrijauskaitė pristatė grafikos kūrimo principus, meninio vaizdo kūrimo priemones, autorės kūryboje vyraujančias temas.

 

 Bendravimo ugdymas taikant smėlio terapiją

Pažintinė – mokomoji veikla
Bendravimo ugdymas taikant smėlio terapiją
Pažintinė – mokomoji veikla
Bendravimo ugdymas taikant smėlio terapiją

 


 

 

 

Mokomės augalininkystės profesijos

Kauno Specialioji Mokykla
Mokomės augalininkystės profesijos
Kauno Specialioji Mokykla
Mokomės augalininkystės profesijos
Kauno Specialioji Mokykla
Mokomės augalininkystės profesijos

 


 

 

 

Švarių rankų klipų konkursas

Mokyklos mokyniai 2013-2014m. dalyvavo respublikiniame švarių rankų klipų konkurse. "Mes šauniausi": Emilija, Vestina, Ievutė, Edgaras. Auklėtoja Minojela Ramašauskienė.Muziką sukūrė mokytojas Rimantas Pliaukšta

 


 

 

 

Partneriai