facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

2016–2017 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai

 

Judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams pradinio ir pagrindinio ugdymo planas 2016-2017 m. m.

 

Judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams pradinio ir pagrindinio individualaus ugdymo planas 2016-2017 m. m.

 

Judesio ir padėties sutrikimų bei vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimų turintiems mokiniams pradinio ir pagrindinio ugdymo planas 2016-2017 m. m. lavinamosios klasės

 

Judesio ir padėties sutrikimų bei vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimų turintiems mokiniams pradinio ir pagrindinio individualaus ugdymo planas 2016-2017 m. m.

 

Judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, ugdymo planas 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m.

 

Socialinių įgūdžių dalykų ugdymo planas 2016-2017 m. m.

 

Socialinių įgūdžių veiklos ugdymo planas 2016-2017 m. m.

Partneriai