facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

 Tėvų apeliacija 

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 30 kalendorinių dienų.

Partneriai