facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

§  Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nauja redakcija (2011 m.)

§  Bendrosios programos

§  Bendrieji ugdymo planai

§  Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija

§  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas (2012-05-08 redakcija)

§  Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarka (2012-05-17 redakcija)

§  Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai .

Partneriai