facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Mokyklos vadovai

Direktorius Darius Griežė Tel. +370 37 363047

III vadybinė kategorija 

Vilniaus pedagoginis universitetas - socialinių mokslų bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Kauno technologijos universitetas - sociologijos magistro laipsnis

l. e. p. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Gediminas Kaminskas

VU, Lietuvių filologija. Filologijos bakalauras

VDU, Pedagogika. Pedagogo kvalifikacija

ISM, Švietimo lyderystė. Švietimo vadybos magistras

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Paulius Lacitis

Tel. +370 37 36 29 19

  Medicinos skyriaus administratorė Jurgita Bukauskienė Tel. +370 37 362911

Lietuvos Kūno kultūros akademija. Biomedicinos mokslai.

LSMU Visuomenės sveikatos vadyba. Visuomenės sveikatos magistras

Dienos socialinės globos skyriaus vedėjas Algirdas Šimoliūnas Tel. +370 616 00 650

KPI - Inžinerinės ekonomikos bakalauras

Helsinkio marketingo institutas – marketingo spec. kursas

VDU – Biznio ir vadybos magistras

KMU – Visuomenės sveikatos magistras, specializacija socialinis darbas

 

Partneriai