facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Programos, projektai 2017/2018m.m.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingi
1. Lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo programa Be termino

1-12 s

1-10 lav. kl. auklėtojai

2.

Bendravimo su socialiniais partneriais programa

Projektas „Draugystės takelis“

2016-2018

V.I. Sabeckienė

Grupių auklėtojai

3. Projektas „Ugdymas karjerai“ 2016-2018

N. Ramaškaitė

1-12 kl. auklėtojai

4. „Narkomanijos, ŽIV,AIDS nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis prevencija“ programa

2016-2018

V. Bašinskaitė

Grupių auklėtojai

5.

Socializacijos programa

„Esu toks, kaip visi“

2016-2018

J. Šukienė

Grupių auklėtojai

6. Pradinių klasių profesinio informavimo projektas „Mano svajonių profesija“ 2015-2017

K. Šamanina

E. Šmitienė

7. „Lietuvos pažinimo keliu“ 2015-2017

N. Marcinkevičienė

K. Vaškelevičius

8.

Projektas

„Terapinės erdvės“

2015-2017

N. Leonovienė

R. Statkevičiūtė

D. Kapšukova

J. Galuškaitė

9.

Respublikinis projektas

„Judėk ir tobulėk“

2015-2016

V.I. Sabeckienė

10.

Mokyklų partnerystės projektas

„Mano šalis“

2015-2016

I. Bylienė

L. Barišauskienė

11.

Projektas

Graži aplinka-doras žmogus“

2015-2017

V. Bandzienė

M. Ramašauskienė

S. Čereškienė

K. Vaškelevičius

12.

Projektas

„Augu su muzika“

2015-2017

E.Šmitienė

K.Šamanina

13.

Projektas

„Kad būčiau saugus“

2016-2017

E.Šmitienė

K.Šamanina

14.

Partnerystės su mokinių tėvais projektas

„Kur esu, ten gražu“

2016-2017

N.Ramaškaitė

D.Zenkovienė

K.Vaškelevičius

D.Garkauskas

S.Čereškienė

15.

Projektas

„Gėlių salelė“

2016-2017

V.Bašinskaitė

I.Šablinskienė

16. Projektas "Zipio draugai" 2017-2018

Jonesa Drumstienė

Jūratė Margienė 

Danutė Saudargienė

Jurgita Šukienė

 

 

Partneriai