facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

 Asmenų prašymų bei skundų nagrinejimo ir asmenų aptarnavimo tvarka 

 Vertinimo tvarka 

 Mokinių priėmimo tvarka 

 Dokumentų suderinimo ir tvirtinimo tvarka 

Svečių lankymosi mokykloje tvarka

Tėvų konsultavimo tvarka

Maitinimo organizavimo tvarka

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos

Įsakymas Kauno specialiosios mokyklos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos patvirtinimo

 

Kauno specialiosios mokyklos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka

 

Kauno specialiosios mokyklos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos 2015-2016 m. priemonių įgyvendinimo planas

Dienos socialinės globos skyriaus lankytojų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklės

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių vidaus tvarkos ir elgesio taisyklės

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgentiems mokiniams tvarka ir sąlygos

 

Mokinių palikimo mokykloje bei pasiėmimo iš mokyklos tvarkos aprašas

Partneriai