facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

2016/2017 m. m. mokinių pažintinės veiklos , finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa

 

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Laikas Klasės /grupės Vykdytojai

1.

Edukacinė programa

VDU Kauno Botanikos sodas, NSO laboratorijoje.

2016 – 09 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

11s,11sa spec. kl.

V.I. Sabeckienė

N. Subačienė

2. Edukacinė programa Klaipėda laikrodžių muziejuje. 2016 – 09 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

2-4 spec. kl.

11s,11sa spec. kl.

V.I. Sabeckienė

N. Subačienė

E. Šmitienė

K. Šamanina

3. Edukacinė išvyka į Rumšiškių liaudies buities muziejų. „Tautinis paveldas: šventiniai meduoliai“. 2016 - 10 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

5s, 5lav.,8s, 8slav.

9s, 9slav.kl.

R. Silivončikienė

B. Kybartienė

Ž. Žymantienė

4. Edukacinė programa „Lėlių muziejus, lėlių teatras“. 2016 – 11 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

2-4 spec.kl.

7slav.,8slav.,8slav.b, 8slav.c, 9s.,9slav., 9slav.b, 9slav.c, 10slav.,10slav.a,10slav.d,

10slav.e, kl.

E. Šmitienė

K. Šamanina

V.Bandzienė

M.Ramašauskienė

5. Velnių muziejuje žvakių liejimas. 2016 – 11 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

9s, 10s, 11s, 11sa, 12 s

spec. kl.

N.Marcinkevičienė

V.I.Sabeckienė

6. Edukacinė programa „Lėlių teatro spektakliukai“

2017 – 02 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

Berniukų stacionaras

N.Leonovienė

J.Galuškaitė

D.Kapšukova

R.Ramanauskienė

7.

Edukacinė programa Botanikos sode

„Augalų pasaulyje“.

2017 – 03 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu) 9s-10slav., socialinių įgūdžių kl.

I.Bylienė

L.Barišauskienė

8.

Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras šalių rajonas. Ritinių bendruomenės sūrių namai edukacinė pamoka „Kaimiško sūrio gimimas“.

2017 – 04 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu) Mergaičių stacionaras

N. Ramaškaitė,

D. Zenkovienė

S. Čereškienė

9. Edukacinė ekskursija į Rumšiškių kultūros centrą. 2016 – 05 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

7slav.,8slav.,8slav.b, 8slav.c, 9s.,9slav., 9slav.b, 9slav.c, 10slav.,10slav.a,10slav.d,

10slav.e, kl.

V.Bandzienė

M.Ramašauskienė

10. Senoji Lietuvos sostinė – Kernavė. Istorijos architektūros muziejus. 2017 – 05 mėn. (veikla bus vykdoma ne pamokų metu)

9s, 10s, 11s, 11sa, 12 s

spec. kl.

N. Marcinkevičienė

K. Vaškelevičius

N. Subačienė

V.I. Sabeckienė

 

 

Partneriai