facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Kaziuko mugė 2015

Tradiciniai renginiai vykstantys Kauno specialioje mokykloje 

Tradiciniai renginiai vykstantys mokykloje

Dalyvavimas tarptautiniame konkurse “Kalėdų senelio kojinė”

Edukacinė išvyka su tėvais „Pažaislio lipdiniai“

Kalėdinis renginys „Kalėdinis kruizas“

Kalėdinės vakaronės su tėvais „Sušildykime sielas“ akimirkos

Ruošiamės Šv. Kalėdoms, statome židinį...

AIDS dienos minėjimas

Jau tradicija tampa LRKD Kauno skyriaus ir Kauno specialiosios mokyklos bendradarbiavimas organizuojant AIDS dienos minėjimą. Šiais metais, gruodžio pirmą dieną į Kauno specialiosios mokyklos aktų salę LRKD Kauno skyriaus savanorės- Audronė Bartosevičiūtė, Viktorija Puidokaitė ir Rasita Simanavičiūtė, sukvietė šioje mokykloje gyvenančius ir besimokančius įvairaus lygio neįgalumą turinčius moksleivius. Savanorės supažindino mokinius su AIDS problemomis, papasakojo apie ligą, užsikrėtimo kelius bei tikimybes. Uždegdami žvakę, tylos minute bei malda pagerbė mirusius nuo šios ligos žymius visuomenės veikėjus. Vyko aktyvi diskusija AIDS tema, daromi plakatai tema „ tu negali užsikrėsti AIDS“. Renginio pabaigoje mokiniai iš savanorių atsineštų žvakučių sudėliojo ir įžiebė tolerancijos kaspiną, taip parodydami, kad neįgalūs vaikai yra socializuoti ir niekuo nesiskiria nuo sveikų moksleivių. Didėlį indėlį renginio tęstinumui įnešė Kauno specialiosios mokyklos Vyr. spec. pedagogė – auklėtoja Nomeda Ramaškaitė., kurios dėka mokykloje besimokantys vaikai turi galimybę dalyvauti panašiuose socialiniuose renginiuose ir jaustis pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais.

{gallery}skelbimai/aid.die{/gallery}

Edukacinė išvyka į Pažaislį „Po angelo sparnu“

 Vakaronės su tėvais „Rudens simfonija“ akimirkos

Mokyklos aplinkos puošimo paroda “Kalėdų angelas”

PARODOS VIETA

Kauno specialioji mokykla, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

 

 

PARODOS LAIKAS

2014 12 03- 2015 01 06

 

 

TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

Skatinti moksleivius puošti savo miestą, mokyklą ir jos aplinką.

Supažindinti visuomenę su moksleivių kūrybine veikla.

Ugdyti kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, fantaziją, leisti atsiskleisti moksleivių, mokytojų individualybei.

 

 

ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

Kauno specialiosios mokyklos dailės mokytoja Gražvyda Andrijauskaitė

 

 

DALYVIAI

Kauno specialiosios mokyklos 1-12 kl., 1- 10 lav. kl. mokiniai.

Kauno specialioji mokykla su šia paroda dalyvavo Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkurse ,,SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA!“. Konkurso vertinimo komisija atrinko tris kūrinius mieste (Kauno pedagogų kvalifikacijos centre) vyksiančiai parodai.

Mokyklos aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkurso ,,SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA!“ komisija Kauno specialiosios mokyklos 6 lav. klasės kūrinui „Kalėdų angelas“ paskyrė diplomą, kuris  2015 01 07 buvo įteiktas Kauno miesto savivaldybėje. Taip pat visai Kauno specialiosios mokyklos bendruomenei buvo skirtas diplomas už angelų alėją mokyklos aplinkos puošime šventų Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga.

 

Projektas „Kūrybinė partnerystė“ 2014-2015 m.m.

Puošiame mokyklos erdves kūrybiniais mokytojų ir mokinių darbais.

Projekto kuratorė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Martinkėnienė.

Projekto organizatoriai  technologijų mokytojai:  G. Jaksebagienė, R. Šereikienė, D. Garkauskas

 Kelionė į Šventąją 2014

{gallery}Renginiai/Sve{/gallery}

UAB „Ravak Baltic“ organizuota mokinių kelionė į Šventąją, 2014 rugsėjis

 


 

 

 

Paskutinio skambučio šventė

{gallery}Renginiai/Pas{/gallery}

Kauno specialioji mokykla. Paskutinio skambučio šventė. 2014 05 30 . XXXI laida

 


 

 

 

Sūri pamoka

{gallery}Renginiai/Dru{/gallery}

Išvyka į Druskininkus 2014 05 20. Edukacinis užsiėmimas „Sūri pamoka“

 


 

 

 

Kvapų terapijos galia

{gallery}Renginiai/Bot{/gallery}

Kvapų terapijos galia. Svečiuose botanikos sodo ir miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

 


 

 

 

Pabaltijo šalių specialiųjų mokyklų mokinių mažoji olimpiada

{gallery}Renginiai/Pab{/gallery}

Pabaltijo šalių specialiųjų mokyklų mokinių  mažoji olimpiada 2014 gegužės  15-17 dienomis Kauno specialiojoje mokykloje

 


 

 

 

Išvyka į kitas mokymo įstaigas, dalyvaujant ugdymo karjerai projekte 2014 m.

Projektas: Ugdymas karjerai 2014
Išvyka į kitas mokymo įstaigas

 


 

 

 

Praktiniai užsiėmimai su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos nariais

Kauno Specialioji Mokykla
Praktiniai užsiėmimai su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos nariais

 


 

 

 

Renginys ,,Karaokė“ 

{gallery}Renginiai/Kar{/gallery}

Kauno specialioji mokykla. Renginys ,,Karaokė“ 2014-04-09

 


 

 

 

Susitikimas su Šilainių policijos nepilnamečių reikalų skyriaus darbuotojomis

{gallery}Renginiai/Pol{/gallery}

Susitikimas su Šilainių policijos nepilnamečių reikalų skyriaus darbuotojomis 2014 kovo mėnuo Soc. darbuotojos: Neda Leonovienė, Indrė Urbanskaitė

 


 

 

 

Partneriai