facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Mokyklos misija, vizija 

Mokyklos misija

Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį, specialųjį išsilavinimą,socedukacines, sveikatos priežiūros, reabilitacines paslaugas judesio ir padėties bei kompleksinių sutrikimų specialiųjų mokymosi poreikių vaikams ir jaunuoliams

Mokyklos vizija

Greta kokybiško valstybės švietimo politikos įgyvendinimo kuriamašiuolaikiniais pedagogikos, reabilitacinės medicinos, socialinės psichologijos pasiekimais ir informacinių technologijų taikymu grįsta edukacinė aplinka, užtikrinanti visapusišką asmenybės raidą judesio ir padėties sutrikimų, įvairių lygių kompleksinių negalių turintiems vaikams ir jaunuoliams.

Prioritetai

Mokinių popamokinio užimtumo, dienos socialinės globos teikiamų paslaugų organizavimo modelio pertvarkymas, pritaikant jį sėkmingam mokinio ir jo šeimos poreikių tenkinimui, efektyvios socialinės pagalbos teikimui bei jų socialinio saugumo užtikrinimui.

Partneriai